Náš tímový výlet do Sanya v Hainane

V júli 2020 náš tím zorganizoval výlet do Sanya v Hainane na jeden týždeň. Vďaka tomuto výletu bol celý náš tím súdržnejší. Po náročnej práci sme sa uvoľnili a v lepšom rozpoložení sme sa pustili do novej práce.

1Our-team-trip-to-Sanya


Čas zverejnenia: 30. júna 2021